• Home
  • /
  • Warunki użytkowania

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu informacyjnego www.utx.pl

2. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień

3. Użytkownik publikuje w portalu wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność – serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.

§ 2. Warunki korzystania z treści

Teksty informacyjne, zdjęcia, infografiki i inne utwory publikowane na Portalu są własnością intelektualną Właściciela i podlegają ochronie praw autorskich.
Bez uzyskania indywidualnej zgody Właściciela korzystający ze wszystkich utworów rozpowszechnionych w Portalu, ma prawo wyłącznie do zamieszczania ich w celach informacyjnych w swoim serwisie lub innej formie przekazu medialnego tylko w ograniczonej formie.
Korzystając z kanałów RSS dostępnych na stronach www.utx.pl dozwolone jest wyłącznie zamieszczanie tytułu i maksymalnie trzech pierwszych zdań utworu pod warunkiem, że:
1. w miejscu, gdzie korzystający rozpowszechnia fragmenty utworów, zamieści napis „czytaj dalej” i link aktywny, przekierowujący dalszej części materiału zamieszczonego na Portalu,
2. tytuł linku kierującego bezpośrednio do artykułu źródłowego jak i skopiowana treść będąca zapowiedzią utworu będzie identyczna z danym utworem źródłowym,
3.korzystający zapewni, że linki kierujące Portalu, z którego pochodzi utwór, a także strony internetowe jego serwisu, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie będą blokowane przed wyszukiwarkami,
4.Użycie treści zamieszczanych w portalu www.utx.pl wykraczające poza niniejsze warunki wymaga pisemnej zgody Właściciela.

§ 3. Zamieszczanie komentarzy

1. Portal www. utx.pl umożliwia dodawania komentarzy i opinii wszystkim użytkownikom publicznej sieci Internet, za pośrednictwem specjalnych formularzy dostępnych na stronach www Portalu. Jednakże od 16.11.2019 r. wszystkie dodawane komentarze przez Internautów zostaną opublikowane dopiero po akceptacji moderatora.

2. Każdy użytkownik może zarejestrować się wykorzystując specjalny formularz dzięki czemu wszystkie komentarze przez niego dodane na Portalu utx.pl będą podpisane tym samym Nickiem.

3. Użytkownik rejestrując się na forum oświadcza, że zna i akceptuje treść Regulaminu.

4. Nie wolno podawać w żadnym polu formularza rejestracyjnego danych, które umożliwiłyby jednoznaczną identyfikację użytkownika.

5. Użytkownik Portalu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel i Zespół redakcyjny Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

6. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na Portalu treści:

– sprzecznych z prawem

– wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej

– propagujących przemoc

– obrażających osoby publiczne

– zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby

– przyczyniających się do łamania praw autorskich

– propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol

– zawierających wulgaryzmy

– zawierających linki do stron WWW

– zawierających treści reklamowe

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji i kasowania komentarzy i opinii niezgodnych z regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników łamiących regulamin, bez uzgodnienia i uprzedzenia.

9. Użytkownik zamieszczający komentarz lub opinie w Portalu, tym samym wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi lub jej fragmentów w dowolnym miejscu Portalu.

§ 5. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom.

2. Użytkownik nie ma prawa posiadania dodatkowych kont.

3. W każdym przypadku zmiany danych osobowych, wymaganych do rejestracji użytkownika
w serwisie, użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym administratora w celu aktualizacji tych danych.

4. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta z serwisu. W celu usunięcia swojego konta użytkownik zobowiązany jest powiadomić administratora.

§ 6. Odpowiedzialność administratora

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkowników.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w nim informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis.
Administrator nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy Portalu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

§ 7. Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika

3. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar